Тома Винтергальтер

Foma interhalter

Биография

Нусский архитект.

Завършва Академията за Изкуства в 1865 година.

Проекти

Ligovsky prospekt, ад№ 295, от дясната страна на сградата Александър училище на Занаятчийското дружество. 1873-1874.

На 7-ми Красноармейская улица, dv№ 13 — печеливши къща. 1874.

Гражданска улица, dv№ 20 — печеливши къща. 1874-1875.

Театрална площ, dv№ 12 — печеливши къща. 1877.

Леярна проспект, dv№ 54/улица на Жуковски, dv№ 2 — печеливши къща. 1877. Включен съществували къща.

Проспект Римски-Корсаков, dv№ 59 — печеливши къща. 1878.

Moskovskiy prospekt,41 — 6-аз Красноармейская улица, dv№ 1 — печеливши къща. Преструктуриране и разширяване. 1880.