Ахметгарей Абдреев

Снимка Ахметгарей Абдреев (photo Ahmetgarey Abdreev)

Ahmetgarey Abdreev

  • Дата на раждане: 04.10.1923 г.
  • Възраст: 81 година
  • Място на раждане: dv Старо Шаймурзино
  • Дата на смърт: 04.12.2004 г.

Биография

Герой На Социалистическия Труд.

Роден в село Старо Шаймурзино Дрожжановского пространство на Република Татарстан.

В 1956-1988 г. работил е и председател на фермата им. XXII партсъезда в Дрожжановском района на Татарстана. Депутат на Върховния Съвет на Татарски АССР в 1959-1963 г., делегат на XXII партиен конгрес, III и IV Всесоюзных големите фермери.

Умира на 4-ти декември на 2004 година.

Награди

Герой На Социалистическия Труд (1974);

три ордена «Ленин»;

орден Октомврийска Революция;

ред на Отечествена война и II степен;

ред на Червено Знаме на труда;

медалите.