Карл Граховина

Karl Hrachowina

  • Дата на раждане: 28.01.1845 г.
  • Възраст: 51 години
  • Място на раждане: Будапеща, Австрия
  • Дата на смърт: 21.02.1896 г.
  • Гражданство: Австрия

Биография

Австрийският график.

Специалист, преди всичко, на шрифтовете и орнаментам. Подготвили преиздаване илюстрира трактат Йохан Теодор де Бри «Нов талантлив азбука» (в първото издание от поредицата «Vorlagen f?r das Kunstgewerbe», 1886), публикува обхват труд «Инициали, азбуки и рамки от различни епохи на изкуството» (него. Initialen, Alphabete und Randleisten verschiedener Kunstepochen; 1883-1884, 2-ро издание. 1897).Бо?льшую част от живота Граховина преподава в виена Художествено-индустриално училище, където най-известен от неговите ученици е Густав Климт.