Валентина Антонова

Фотография Валентин Антонов (photo Valentina Antonova)

Valentina Antonova

  • Дата на раждане: 29.10.1907 г.
  • Възраст: 85 години
  • Място на раждане: Санкт-Петербург , Русия
  • Дата на смърт: 19.05.1993 г.
  • Националност: Русия

Биография

Кандидат на изкуствознанието, специалист в областта на старинна живопис.

От 1930 г. работи в отдел на древното изкуство на Третяковската галерия. През 1938 г. е бил арестуван по делото А. Vi Некрасов и прекарва една година в Бутырской затвора. След освобождението се завръща към предишната си работа, през 1948 г. защитава тезата на тема «Паметници на живописта Ростов Велики». През 1958 г. става началник на отдел на древното изкуство. Участва в организиране и изучаване на фондове на музея, през 1963 г. от нея е изготвен двухтомный «Каталог на старинна живопис от XIV — началото на XVII век: Опит за историко-художествена класификация».