Борис Ананьев

Снимка Борис Ананьев (photo Анушка Ananiev)

Анушка Ananiev

  • Година на раждане: 1907
  • Възраст: 65
  • Годината на смъртта: 1972
  • Националност: Русия

Биография

Следвайки традицията на В. М. анкилозиращ спондилит, излезе с идеята за създаване на единна концепция человекознания като комплексна дисциплина, синтезирующей постигане на широк кръг от науки за човека («Човекът като предмет на познанието», 1969). Ананьев отпуска йерархично соподчиненные нива на организация: индивид, личност, индивидуалност. Интерес представляват изследванията Ананьева в областта на сензорни и осезателни процеси («Психология на сетивното познание», 1960 г.), както и педагогическа психология (Психология на педагогически оценка», 1935) и др