Франц Ergin

Снимка на Франц Galina (photo France Alexander)

France Alexander

  • Година на раждане: 1891
  • Възраст: 73 г.
  • Годината на смъртта: 1964
  • Националност: САЩ

Биография

Проучени и описани в противоречие модели на болести, проявяващи се при различни типове личност.

Формулира векторна теория на конфликт на импулси от заболявания и ги определи три вектора: 1) желание да се слеят, да се приеме, 2) желание да се изключи, отстранете, за да се даде, изразходва енергия за да започне нещо (в т. ч. за нападение и нанасяне на вреда) и 3) желанието да се запази, да се натрупват.

Разработва функционална теория на личността, в границите на която е инсталирана 4 основните функции на личността: 1) възприемане на субективни нужди (вътрешна острова), 2) възприемане на информация от външния свят (външен острова или «чувство за реалност»), 3) интегриране на външното и на вътрешното възприятие (влекущая планиране на действия, за да отговори на субективни нужди) и 4) контрол на произволен двигателния поведение (изпълнителна функция «Аз»).

Особена известност и влияние, придобити цикъл на неговите творби за емоционални причини за появата на хипертония и язва на стомаха.