Кирил Елка

Снимка Кирил Елка (photo Vlad Bardin)

Vlad Bardin

  • Година на раждане: 1929
  • Възраст: 66 години
  • Годината на смъртта: 1995
  • Националност: Русия

Биография

Специалист в областта на психофизики, обща и педагогическа психология.

На тях е написана първо на руски, не по проблеми и техники психофизики (1976), разработен и експериментално е оправдана, зонная теория на прага (виж Праг) област (едновременно с М. Б. Михалевской), описва явлението повишаване на чувствителността в резултат на извличане на наблюдател от сетивна информация за ясен сигнал признаци на други модальностей. На тази база беше разработена концепция переорганизации сензорен пространство. През 90-те години формулира и разработи ново научно направление — субъектную психофизику (Началото на обект психофизики / съвместно с Ю Bi Индлиньм. 1993).