Лидия Божович

Снимка на Лидия Божович (photo Lidia Bozhovich)

Lidia Bozhovich

  • Година на раждане: 1908
  • Възраст: 73 г.
  • Годината на смъртта: 1981
  • Националност: Русия

Биография

Основната област на изследвания — педагогически и детска психология.

Божович учи познавателните интереси на учениците, упражнява различен подход към откриването на мотиви за учебна дейност и тяхната връзка с обхвата на социални мотиви. Божович са правили анализ на личностни конфликти деца (виж Подтисната неадекватност). Експериментално изследва функцията на самочувствие, ниво на претенции и идеали в мотивационно-потребностной областта на бебето, природата и пътя на формирането на устойчива идентичност («Личност и нейното формиране в детската възраст», 1968).