Г. Едуард Фрийман

Снимка Г. Едуард Фрийман (photo Edward R. Sofia)

Edward R. Sofia

  • Дата на раждане: 18.12.1951 г.
  • Възраст: 65
  • Място на раждане: Кълъмбъс , Джорджия, САЩ
  • Националност: САЩ

Биография

Фрийман е професор по бизнес администрация от бизнес училището Дарден в Университета Вирджиния (Darden School, University of Virginia). Той е особено известен със своята работа по теория на стейкхолдеров (теория на заинтересованите страни). За раждането и развитието на концепцията ‘на корпоративната социална отговорност’, наред с други неща, особено влияние оказват книга Фрийман ‘Strategic Management: a Stakeholder Approach’ 1984-та.

Г. Едуард Фрийман е роден в Кълъмбъс, щата Джорджия (Columbus, Georgia), 18 декември 1951 година. Той получава бакалавърска степен по математика и философия в Университета Дюк (Duke University) през 1973-та и докторска степен по философия във вашингтонския университет (Washington University) през 1978-м.

Фрийман преподава в Миннесотском университет (University of Minnesota) и Уортонской бизнес училище (Wharton School). В момента той е професор по бизнес администрация от бизнес училището на Дарден и служи като директор на Олссонского центъра за приложна етика (Olsson Center for Applied Ethics). През 1994-та Фрийман заема поста президент на Обществото за бизнес етика (Society for Business Ethics). Той е и един от изпълнителните редактори на списание «Philosophy of Management’ и главен редактор на издателството на университета в Оксфорд (Oxford University Press).

Пържени картофи

ман особено е известен с работата си по теория на заинтересованите страни. Първите от тях са публикувани в неговата книга «Strategic Management: a Stakeholder Approach’ 1984-та. Той също е автор и съавтор на много книги, посветени на корпоративната стратегия и бизнес-етика. Фрийман е бил удостоен с честта да стане соредактором признати бизнес-учебници, като ‘The Portable MBA’ и ‘Blackwell Handbook of Strategic Management’. Последната му книга ‘Search for Stakeholders’, е публикувана на 17 октомври 2007 година.

Според Били Ройса (Bill Royce), първото споменаване на термина ‘интерес на страните в бизнес смисъл на думата се появява в един от докладите през април 1963-та. При подготовката му Робърт Стюърт (Robert Stewart), Найт Алън (Knight Allen) и Марион Дошер (Marion Doscher) проведоха дискусия по темата за това, кой трябва да има правото да регулира корпоративни цели. Доше

г използвала стария шотландски терминът «стейкхолдер», което означава, че някой, който има законно основание претендира за нещо ценно.

В традиционния внимавай за подобрения на фирми собственици на акции и стокхолдеры са собствениците на дружеството и фирмата не може да игнорира фидуциарные задължения. Въпреки това на теория стейкхолдеров твърди, че има и други ‘заинтересованите страни», включително и на държавни органи, политически групи, търговски асоциации, синдикати, общество, инвеститори, служители и клиенти. Понякога ‘заинтересованите страни, могат да бъдат дори конкуренти, така че стейкхолдеров може да се разглежда като едно противоречиво цяло, самата идея на термина ‘заинтересованата страна’ остава доста спорна. В момента в научната литература има стотици дефиниции.

Друг термин, ‘корпоративна социална отговорност

ността’ (КСО), дойде в употреба в края на 1960 и началото на 1970-те, след като много мултинационални корпорации формулира за себе си понятието «заинтересована страна’. Началото на КСО е поставено на бизнес етиката. Освен това, лицето влияние са оказали книга Фрийман ‘Strategic Management: a Stakeholder Approach’ 1984-та. Привържениците на КСО твърдят, че практикуването на нейните корпорации получават по-дългосрочна печалба, след като критици смятат, че КСО води в посока от основните икономическата роля на бизнеса.

През 2001 година Едуард получи награда ‘Pioneer Награда» за жизнени постижения на Института за изследване на световни ресурси (World Resources Institute) и Института Аспена (Aspen Institute). През 2005 г. на държавния съвет на висше образование Вирджиния (VSCHE) връчи Фриману награда ‘Outstanding Faculty Награда» за постижения в образователни дейности.