Атанас Коптелов

Снимка Атанас Коптелов (photo Afanasiy Koptelov)

Afanasiy Koptelov

  • Дата на раждане: 06.11.1903 г.
  • Възраст: 86 години
  • Място на раждане: дер. Шатуново, Русия
  • Дата на смърт: 30.10.1990 г.
  • Националност: Русия

Биография

Руски съветски писател. Лауреат на Държавната премия на СССР (1979). Член на КПСС(б) от 1944 година.

Роден е в село Шатуново (сега Залесовский район Алтайски край) в семейството на кержацких селяни-старообрядцев. Почти не е ходил на училище, след 1917 г. е активен участник в борбата за премахване на безграмотности, председател на общината, селькором; с 1924 се обръща към литературному творчество. Живее в Новосибирск (почетен гражданин на града).Основна тема на творчеството Коптелова — Алтай, го фолклор, историята му, промяната в живота на местното население след революцията. Както посочва немски славист Волфганг Георги, «същество на писателя са по-скоро в събирането на материала, от своя самостоятелна художествена обработка».есета