Чингис Ahmed

Ahmed това казват снимки (photo Rouzi Abdullayev)

Rouzi Abdullayev

  • Дата на раждане: 07.04.1959 г.
  • Възраст: 57 години
  • Място на раждане: Баку, Азербайджан
  • Гражданство: Азербайджан

Биография

Наследствен адвокат в четвъртото поколение.

Наследствен адвокат в четвъртото поколение. Неговият прадядо (по бащина линия) служи като помощник заклет адвокат в Баку още в началото на 1890-те години.

Бащата на Били Абдуллаевич Ahmed (1926-2007) — юрист по образование; участник на Великата Отечествена война, е служил в чин лейтенант в органите на контраразузнаването СМЕРШ, след края на войната е работил прокурор редица райони на Азербайджанската ССР, прокурор Nakhichevan АССР, заместник-прокурор на град Баку. По-късно работи и председател на Президиума на адвокатска Колегия Азербайджан. В последните години е бил член на адвокатска Колегия.

Майка — Шафига Дамировна Бедалова (1923-2010) — историк, професор; работила е в комсомоле, след това председател на Азербайджанския съвет на професионалните съюзи, в продължение на тридесет години — директор на Университета марксизма-ленинизма при ЦК на Комунистическата партия на Азербайджан.В последните години, е на преподавателска работа.

В средата на 1988 г. излиза първата книга Чингиза Абдуллаева «Сините ангели».

Член на Съюза на писателите на СССР и член на Съюза на писателите на Азербайджан от 1989 г. насам.

C 7 февруари 1989 година е секретар на Съюза на писателите на Азербайджан.

1990 г. — заместник-председател на Азербайджанския ПЕН-клуб.

През юни-юли 1990 г. — делегат на XXXII национален конгрес на Комунистическата партия на Азербайджан. Избран за кандидат за член на ЦЕНТРАЛНИЯ комитет на Комунистическата Азербайджан.

През март 1991 г. на IX конгрес на Съюза на писателите на Азербайджан избран за секретар на управителния съвет на Съюза на писателите на Азербайджан.

От 1993 г. — заместник-председател на Национално дружество за приятелство «Азербайджан-Казахстан».

През октомври 1997 г. на X конгрес на Съюза на писателите на Азербайджан преизбран за секретар на Управителния съвет на Съюза на писателите на Азербайджан.

През май 2004 г. на XI конгрес на Съюза на писателите на Азербайджан отново е избран за секретар на Управителния съвет на Съюза на писателите на Азербайджан.

От юли 2005 г. — Народен писател на Азербайджан. Член на Съвета на старейшините на Съюза на писателите на Азербайджан.

От ноември 2006 г. е професор по наказателно право на Азербайджанския международния университет.

През март 2009 г. — един от основателите на Международната Фондация за Сътрудничество и Партньорство на Черно Море и Каспийско Море.

От февруари 2010 г. до декември 2013 г. — член на Комисията на Държавни премии на Република Азербайджан за наука, култура и литература.

На 18 януари 2011 г. избран за президент на ПЕН-клуба на Азербайджан.

От юли 2011 г. е член на Координационния Съвет на азербайджанците, живеещи в чужбина.

През 2011-2012 г. Чингис Ahmed излезе като изпълнителен продуцент на документалния филм на Андрю Томпсън и Луси Бейли «The Waiting» («Очакване») /Великобритания, 2012/.

От септември 2013 г. — член на Съвета на Директорите на Международния Фонд за Сътрудничество и Партньорство на Черно Море и Каспийско Море.

От декември 2013 г. — член на Комисията на държавни премии на Азербайджанската Република в областта на науката, техниката, архитектурата, културата и литературата.

През юни 2014 г. на XII конгрес на Съюза на писателите на Азербайджан отново одобрени секретар на Съюза на писателите на Азербайджан.

От октомври 2014 г. почетен доктор на Университета библиотековедения и информационни технологии (София, България).

От 31 март 2015 г. — председател на Надзорния съвет на Професионален Футболен Клуб «Нефтчи» (Баку).

От 23 май 2015 г. — член на Съвета на директорите и Председател на Международната Фондация за Сътрудничество и Партньорство на Черно море и Каспийско море.[18][19][20]

15 септември 2015 г. — избран за Почетен член на Международния Съюз на Азербайджан, Украйна.