Эйюб Джебраил оглу Emo

Eiub Djebrail ogly Abasov

  • Година на раждане: 1905
  • Възраст: 52 г.
  • Място на раждане: Шаки, Азербайджан
  • Дата на смърт: 18.12.1957 г.
  • Годината на смъртта: 1957
  • Гражданство: Азербайджан

Биография

Азербайджански писател. Почитана изкуство на работника на Азербайджанската ССР ( от 1954 г.).

Роден през 1905 г. в Шаки, в семейството на селянин. Е батраком. През 1932 г. завършва Бакински педагогически институт. Работил е във вестниците. Започва да се печата през 1932 година. Автор на стихове: «Параход под червен флаг» (1953 г.), посветена на съветската помощ на Индия, «Словото на истината» (1953 г.) за героизме бразилски обществена деятельницы Elisa Бранко. В романа «Зангезур» (кн. 1?2, 1956?57 години., руски превод 1959 г.) показва борбата на азербайджанския и арменски народи за Съветската власт. Пише стихове и пиеси за деца; от превода на C. I. Маршака и Ю Тувима на азербайджански език.

Умира в Баку 18 декември 1957 година.