Марко Кадемосто

Marco Cademosto

  • Място на раждане: Лоди, Италия
  • Гражданство: Италия

    Биография

    Поет и разказвач на XVI век.

    Родом от Лоди, живял в двора на покровительствовавшего му Лъв X, издържа на обсадата на Рим 1527, за която се споменава в предговора на своите «Разкази».Общи издания на неговите произведения: «Sonetti ед друго Rime, против proposte et resposte de alcuni huomini degni, et con alcune Novelle, Capitoli et Stanze» (Рим, 1544). «Новели» издадени отделно в Милано (1799).