Николай Георгиев

Снимка Николай Георгиев (photo Nikola Georgiev)

Nikola Georgiev

  • Година на раждане: 1937
  • Възраст: 79 години
  • Място на раждане: Казанлък, България
  • Гражданство: България

Биография

Български филолог, литературен критик.

Български филолог, литературен критик, теоретик на литературата, фольклорист, культуролог, д-р на филологическите науки, професор в Софийския университет. Завършва клон българска филология в СУ (1961).