Владимир Борисов.

Снимка Владимир Борисов (photo Viji Борисов)

Kristinka Борисов.

  • Дата на раждане: 25.11.1951 г.
  • Възраст: 65
  • Място на раждане: пп Бей, Русия
  • Националност: Русия

Биография

Библиограф, критик, преводач, специалист в областта на информатиката.

Роден на 25 ноември 1951 г. в село Бей Хакасской автономна област на Красноярск. Завършва Томска институт на МОН и електроника през 1973 г. със специалност «Автоматизация и механизация на процеси, обработка и издаване на информацията». Работи в София ИКИ управителния съвет на машини и системи, Алтайски ПО химически технологии, Абаканском технологичния отдел ВГПТИ, в завода «Абаканвагонмаш».Организатор на няколко клубове на любителите на фантастика в Абакане: «Гонгури», «Кентавър», «Массаракш». Е заместник-координатор на група «Людены», занимаваща се с изследване на творчеството на братя Стругацких. Редактор-издател ньюслеттеров «Понеделник», «Drinc», «Тарантога»,»: Tolkien News» и фэнзина «Проксима». Един от авторите на първата «Енциклопедия на научна фантастика» (1994) и създателят на известната двухтомной енциклопедия «Светове братя Стругацких» (1999).Автор на повече от 500 статии по фантастика, на множество преводи от полски, английски, испански, български, немски, български език.Кражба (1981) Разработчик на информация информационна система «Фантастика»; организатор и водещ на тематични мрежови конференция на ШАРО.Редактор на официалния сайт на братя Стругацких, водещ на дяловете на «Календар» и «Текуща библиография» на сайта на «Руска фантастика»; един изавторов интернетовской «Экстелопедии фентъзи и научна фантастика»е Носител на награда им. V. Ефремова (2001) — за принос в развитието и насърчаването на фантастика.В средите на любителите на научна фантастика, известен под съкращението «БВИ» (първите букви на фамилното име и фамилно име и намек за «Голям Всепланетный Информаторий» — прототип на интернет в творчеството Стругацких).Владимир Борисов влиза в редакционен съвет на списание «Humpty Dumpty».