Пинкевич Игор

Снимка Пинкевич Игорь (photo Evelyna Pinkevich)

Stanil Pinkevich

  • Година на раждане: 1962
  • Възраст: 53 г.
  • Място на раждане: Москва, Русия
  • Националност: Русия

Биография

От април 1992 г. до август 2001 г. е изпълнителен директор на производствено-търговско дружество с ограничена отговорност «Яна».

Роден през 1962 г. в Москва. От август 1980 г. до февруари 1992 г. е служил в армията. От април 1992 г. до август 2001 г. е изпълнителен директор на производствено-търговско дружество с ограничена отговорност «Яна» (Минск, Беларус). От август 2001 г. — генерален директор на ООО «Зърно на фирма «Яна» (Москва).