Елизабет Жадовская

Петя Zhadovskaya

  • Дата на смърт: 22.06.1860 г.
  • Годината на смъртта: 1860
  • Националност: Русия

    Биография

    Руската преводачката и на авторката.

    Пусна няколко стихотворных сборника: «Басни и стихотворения Д. А. Жадовской» (М, тип. V. Готие, 1857), «Две легенди в стихове: Отшелник и противникът» (М., 1860) и «Первообраз смърт, или Братоубийца» (М, 1859). Пусна стихотворное режим «Изгубения Рай» и една песен от «Върнати на рая» Мильтона (чаена I, М, 1859). Отрицателна обратна връзка нейния превод Мильтона публикувано от Н. А. Дата На Раждане.Стихотворение Д. А. Жадовской «Господ е с теб» («Каква любов здравейте бие»), вошедшее в сборника «Басни и стихотворения Д. А. Жадовской», беше изложена на музика А. Н. Шефером (1894).Погребан в Миусском гробище в Москва.