Петер Градската Среда

Снимка на Питър градската среда (photo Peter Urban)

Peter Urban

  • Дата на раждане: 16.07.1941 г.
  • Възраст: 72 години
  • Място на раждане: Берлин, Германия
  • Дата на смърт: 09.12.2013 г.
  • Националност: Германия

Биография

Превод на художествена литература – заетостта е малко по-творческо от нея писане. Талантлив преводач буквално пресъздава оригиналния текст в стила на друг език и, разбира се, се пада на переводимое отпечатък от неговата личност. Петер градската среда е известен преди всичко като човек, познакомивший Германия с творчеството на Чехов и заставивший германците да се влюбя руски класически.

Немски писател и преводач. Широко известен преводи от руски и немски; по-вероятно е известен като преводач на пълно събрание на съчинения на Антон Павлович Чехов.

Роден на градската среда в Берлин. История, немска и славянска култура той е учил в Вюрцбургском Университет (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) и Университета в Белград (University of Belgrade). В периода от 1966-а и 1968-та на градската среда е работил в автомобилното изложение във франкфурт издателство ‘Suhrkamp Verlag’. По-късно, през 1974-та, той е преместен в радиостанция Westdeutscher Rundfunk. Известно време Питър заним

ался писане на пиеси и сценарии, по-късно е преместен на длъжността редактор във вече познато му от издателство ‘Verlag der Autoren’.

През 1989-та на градската среда да се премине към една преводаческа дейност; той е работил предимно заказными проекти. Чак до 1989-ти Петър живее във Франкфурт-на-Майн (Frankfurt am Main); по-късно той е преместен в селището Вейдмос (Weidmoos), където и прекарал остатъка от дните си.

Известен Петер градската среда, благодарение на поредица преводи на руски автори – Бабеля, Чехов, Хармса, Гончарова, Гогол, Пушкин, Тургенев и много-много други. Чеховские преводи

Урбан, в частност, са изиграли ключова роля в началото на така наречения ‘чеховского възраждането’ и в Германия – Петер буквално е преоткриване на този класик на руската литература на германската общественост. Разбира се, само един Чехов принос на Урбан в спестовната касичка на световната литература не се изчерпва; сред преведените им шедьоври на руски език трябва отделно да спомена за романтика ‘Герой на нашето време» на Лермонтов и «Москва-Мъжки’ Венедикта Ерофеева.

Известно е, че Питър е работил и с други езици; така, доста много е превод от сръбски, сръбско-хърватския, словенския и чешко

та.

През 2008 година Петер градската среда стана първият носител на създадена от Фондацията за Борис Елцин литературна награда на името на Тургенев. Като цяло, за неговата литературна дейност на градската среда е получила редица престижни преводачески премии и награди, като представителите на наградата на името на Йохан Хайнрих Фосса (Johann-Хайнрих-Voß-Preis für Übersetzung), награда на Немската академия за език и поезия (Akademie für Sprache und Dichtung) и много-много други.

9 декември 2013-та Петер градската среда е починал в германския град Гребенхайн (Grebenhain); към момента на смъртта на Урбану е на 72 години.