Патанджали

Снимка на Патанджали (photo Patanjali)

Patanjali

 • Гражданство: Индия

  Биография

  Патанджали (Patanjali) — основател на философско-религиозна школа (даршаны) в Индия през II в. пр. хр Точно Патанджали е дал определение за йога асани, както и проповядва необходимостта от тези упражнения.

  Той е живял в Индия (India), повече от две хилядолетия назад, въпреки че точно на това място, където той е живял и прекарва своите духовни тренировка, не е известно. Като цяло, жизнения път на Патанджали – е загадка, отговор на която се опитват да намерят привърженици на учението ето вече дълго време. Така, според една от версиите, той падна от небето в тялото на малка змия. Тази змия е паднал по време на молитви в дланите на майка му, Гоники, която е една неомъжена, не е имал деца, но практиковала йога и натрупа огромни познания, които няма кой да се предаде. Така името му, Патанджа

  дали като път символизира появата му в светлина е «пат’ означава ‘паднали’, ‘анджали’ — ‘време на молитва’ или ‘дланта на ръката си, сгънати за молитва’.

  Известно е, че някои изследователи отъждествяват го с друг Патанджали, който е лингвист и е написал много известен и богат на коментар към граматиката на Панини (Paṇini), но това е само съвпадение.

  Патанджали твърди пример, че именно чрез йога се осъществява контрол върху дейността на ума, а също така се постига единение на живия дух с Бога. Така, по време на това единство и се случва получаването състояние на просветление или нирвана.

  Известно е, че Патанджали принадлежи авторството на известния ‘Йога-сутра’ (‘Yoga Sutra’), и, въпреки че всъщност автор той не е дошъл, но той е събрал заедно съществуващи философски учения, а също така именно той систематизировал ги изложи и обоснове с философска гледна точка.

  Така, Патанджали успя да се натрупват и обобщава опита на минали поколения, за да събере множество пословици и освобождаването им под формата на книга сутри, а след това има поучителен думи. Точно това и се счита за великата заслуга на Патанджали. ‘Йога-сутра’ — това е около 195 поговорки, афоризми, които разкриват за практикуване на йога смисъл на тази процедура. Пословици тези (сутри), са точни, много дълбоки философски и изключително компресира и площ на жилищни и лаконичен. Във всяка сутра има своя мъдрост, и различни училища тълкува по различен начин.

  Системата си йога Патанджали описва под формата на осем степени, всяка от които се търси своята душа; тази практика наречена восьмиступенчатой или восьмичастной йога Патанджали.