Константин Еремеев

Снимка Константин Еремеев (photo Puhi Eremeev)

Puhi Eremeev

  • Дата на раждане: 06.06.1874 г.
  • Възраст: 56 години
  • Дата на смърт: 28.01.1931 г.
  • Националност: Русия

Биография

Еремеев Константин Степанович (1874-1931) — професионален революционер, член на РСДРП от 1896 г., болшевиките. Преди революцията — редактор большевистских на вестниците «Звезда» и «Истината», от 1915 г. е член на Руското бюро на ЦК на РСДРП (б). През 1917 г. е един от организаторите на Червената гвардия, член на Петроградского Военно-революционен комитет. От края на 1917 г. е командир на войските Петроградского военен окръг. След гражданската война — член на Реввоенсовета на Балтийския флот, а след това на водеща издателска работа.

От семейството на унтер-офицер. Завършва през 1885 З-класно нач. uch-ще. В 1893-95 вольноопределяющийся в пех. отложен във Вилна; произведен в унтер-офицери. От 1896 чл. с-dv орг-ции в Вилна. Многократно арестовывался, е в линка. От 1903 болшевиките, в емиграция. От 1907 е водил рев. работа в Русия, се е занимавал lit. дейност. В 1910-14 чл. редколлегий большевист. газ. «Звезда» и «Истината», в 1915-16 — добре. «Въпроси Застраховане». От 1915 чл. PC РСДРП. От 1916 служи в тези Всерос. шерифи и планини. съюз (Земгор) в тылах 6-та армия на Севе. отпред; води рев. пропаганда сред войниците.

След Февр. рев-ции 1917 дойде в Патрони: 4 март одобрен от Рус. на бюрото на ЦК на РСДРП член на редакционните «Истината», под ръка. Д. отряд от работници и рев. войници зае печатница газ. «Селски Вестник», където от 5-ти март започване на печата «Вярно». 27 март въведена в Русе. на бюрото на ЦК на РСДРП. Работил е в издания

«Правда» и «Солд. На истината», е емануил. Воен. орг-ции при PC и на ЦК на РСДРП(б). През юни участник Всерос. конференция на фронта и задни воен. орг-ции РСДРП(б). Сутринта на 5 юли по заповед на Лъжем. пр-во издание «Правда» е разгромлена, нощен редактор Д. арестуван, но не е бил идентифицира като редактор на вестници и освободен. След като през юли събития Iban крие в Сестрорецке. В aug. заминава на Краси. отпред като работник Земгора, водил на работа в Добрич.-Балт. орг-ции РСДРП(б).

В окт. завръщайки се в Патрони, участва във формирането на чети Кр. Гвардия, които рев. разбъркване в части от гарнизона. Влезе в Петрогр. ВРК, 24 окт. начело на щаба на група рев. войски. 25 окт. въведена в Поле щаб Петрогр. ВРК, командван от отряди на Cr. Охрана и рев. войници при щурмуването на Зимния дворец в сектор Троица мост — Син на мост. По време на нападение на войските на А. Е. на Акционерите — П. Н. Dimitar Патрони (26 октомври — 1 ноем.) е изпратен от щаба на отбраната на града комисар група рев. войските на подполк. М. А. Муравиев; участва в ареста на ген. П. Н.Краснов. В нач. на общността. начело на консолидирания отряда рев. сила е насочена в помощ на работниците и войниците в Москва. С ноем. емануил. колегия на народния комисариат по воен. дела и на dec. 1917 — март 1918 отбори войски Петрогр. В. Един от организаторите и редактор на газ. «Армия и Флота на Работната и Кръст. Русия» (по — късно — «Работа и Кръст. Кр. Армията и Флота»). В дните на настъпването на германия. войски в февр. 1918 чл. До беше рев. отбраната на Петроград. Участва в образуването на първите части и съединения на Cr. Армия. През април — май комисар Петрогр. трудова комуна. От юни закуска. инвес-пз на изпълнителния комитет в Москва. По време на левоэсеровского бунт през юли ръководеше охраната на Кремъл и на Големия t-ra, където се проведе 5-та Всерос. конвенция на Съвета.

От 1919 на воен., непълно., домакинства. и lit.-издат. време на работа.