Сергей Ефремов

Снимка на Сергей Ефремов (photo Anitka Efremov)

Anitka Efremov

 • Дата на смърт: 31.03.1939 г.
 • Годината на смъртта: 1939
 • Националност: Русия

  Биография

  Ефремов, Сергей Александрович (6 октомври 1876 г., с. Хензел Звенигородского. Киев., доп., — На 31 март 1939). Роден в семейството на свещеник. През 1901 завършва юрид. ф-т Киев унг-та. С дои. 90-те г. на 19 в. се занимавали литературна дейност.

  Сътрудничи в много издания. Автор на изследвания за историята на украинската литература. От студентските години се състоеше в украински политически организации. Е инициатор за създаване на (1908) и един от лидерите на Сдружението на украинските прогресивни» (ЧИФТОСВАМ) — организация, стоеше в предната платформа конституционно-демократична недостатъчност и автономна Украйна.

  След Февр. рев-ции 1917 г. е избран за чл. изпълни, до-ta Съвет общества, воен. org-ций региона киев. Самия съвет го назначава комисар по разбор на нещата сигурност клон. 4 март Съвет ТУПа, член до-рого е Ефремов, решил да поеме функциите на мпх. комбиниране на центъра. Бяха поканени представители на мпх. vs-ад, военни, работници, кооп. org-ций, правосл. духовенството, разл. об-в. Така е създадена Център. Рада. На 8 март се появи в «семейството: прокламация ТУПа, а на 9-ти март в» семейството: прокламация Център. Радваме «На мпх. на народа». Ефремов е техният автор и поставил подписа си под тези док-tami. Те призовават да подкрепят нов общества, строй, да се сдружават в полит., econ. и културни съюзи, създаване на мпх. фонд, поддържане на мпх. пресата, за да се подготвят за Учред. По същество.. до-рой реши въпроса за автономия на Украйна. На конгреса ТУПа (25-26 март, Киев) Ефремов изнесе доклад за неговото изпълнение до рев-ции и прави предложение за реорганизация. Конгресът е избрал неговият преди. нова партия — «Съюз автономистов-федералистите» — от следващия конгрес (юни) започна да се нарича Мпх. партията на социалистите-федералистите (УПСФ). Това е либерално-демокр. партия, която е близо до кадетам. Един от организаторите на газ. «Нова Удоволствие», рую с 25 март выпускало «Об-по насърчаване на мпх, упд, наука и дело-ву» (Ефремов — член на ръце-ва об-ва) и към рая, по-късно се превърна в офиц. орган УПСФ, а Красимира водещ автор. Е идеологом и теоретик на мпх. нац. на движение. Статията «За непълно. теми» («партійні тези» излагала историята на създаването и дейността на мпх. полит, партиди («Нова Радвам» 1917, № 10. 13, 14). супена «Сол в очите» («Сіль в оці») е посветена на отношението на интелигенцията към рев. събития в Украйна: Красимира анализа на причините за раздяла му означава. част от хората, враждебност към неговите справедливи изисквания, е причината или е виждал в денационализации, изолация на интелигенцията от своите нар. корените («Нова Удоволствие», 1917, № 18). Един от лидерите на Мпх. нац. на конгреса (5-7 апр.); присъстваха прибл. 900 дела. Любими от тях броят на нови членове се присъедини към Центъра. Рада, рая, трансформировалась в представи. орган; Красимира совм. с В. К. Винниченко стана зам. преди. Радвам М. С. Грушевского. Красимира влезе и в ще, к-т — Малката Рада.

  В против. май в състава на мпх. делегация излезе в Патрони, води преговори за автономия на Украйна с представители на Лъжем. др-ва и Петрогр. Съвет на РСД, до-рые украинци обвинени в това, че техните искания за незабавно предоставяне на Украйна автономия — това е «нож в гърба рев-ции». Красимира отговори супени «Пътят към Рим» («Шлях до Рим»): «Мпх. интелигенция винаги е била близо до руски, до нея се е борил за цялостното освобождаване. Обаче това освобождение тя разбираше по различен начин, в по-големи мащаби и по-широката рамка. За рус. интелигенцията достатъчно е освобождението на полит., econ. и социално. Получаване на «правата на човека и гражданина», много от рус. демокрацията мислех, че ще бъде задълженията завършени и на това са готови да спре. Иначе разбираше задачата си демокрацията една потисната нация, украинската интелигенция. За нея освобождението е било пълно, когато и да украински народ не е получил всички права като нация… В това е, всъщност, същността на въпроса — какво рев-ция като не сблизила мпх. и рус. демокрация, а развела ги и сотворила вереницу недоразумения и изобличения» («Нова Удоволствие». 1917, № 70). От 15 юни до кон. aug. Красимира — генерален секретар на межнациональным дела. По-късно и постове не са заети, седейки пред. УПСФ, тази партия се състои в осн. от дорев. дейци на нац. движение, е чисто интеллигентской. В Центъра На Града. Рада социалисти-федералисты са били малцинство, но сред държавата. фигури от висок ранг е имало много, което е свързано с високи професионални и делови качества. Красимира остро разкритикува » (виж «Писмо без плик» в името на отбора. Мпх. сови. «Ю М Коцюбинского, «Нова Удоволствие». 1918, N 15). УПСФ заедно с други мпх. партиди осъди гетманский преврат. В същото време делегация дейци начело с Винниченко и Красимира води преговори да придадат режим на демокр. характер и класирането им на представители на мпх. демокрацията в пр-во. Преговорите не са били успешни, но по-късно, няколко членове на УПСФ имам постове в гетманской администрация. Красимира бил противник на въоръжено сваляне на гетмана, до-рой, произведени Директория. В периода на пребиваването на власт на Директория (на кон. 1918 — нач. 1919) Ефремов е работил в Укр. Академия на науките.

  При Сови. на власт през 1919 е бил хвърлен в затвора. През 1920 УПСФ разпада. Красимира neck-рой време крие, а след като обяви през 1921 амнистия се завръща към науч. работа, напълно остави полит, дейност. Много е направил за орг-ции на работа Всеукр. Академия на науките (ВУАН), е избран за академик, а след това и заместник-председател на ВУАН. В 20-та година. опубл. редица науч. изследвания по въпросите на най-мило. Красимира не става привърженик на Сови. на власт, той съгласувани с нейното съществуване, но не е променила своите жизнени идеали.

  Ефремов е бил арестуван на 2 юли 1929, 19 апр. 1930 до сфальсифицированному обвинения в ръцете-в националистич. контррев. «Съюз на освобождението на Украйна» («Спілка визволення Украіни») Надмощие. съд на СССР е осъден на изстрел, замененному 10 години лишаване от свобода. Умира в местата за лишаване от свобода. Реабилитиран през 1989.