Сергей Ольденбург

Снимка на Сергей Ольденбург (photo Anitka Oldenburg)

Anitka Oldenburg

 • Дата на смърт: 28.02.1934 г.
 • Годината на смъртта: 1934
 • Националност: Русия

  Биография

  Ольденбург Сергей F. (14 септ. 1863, с. Бянкино Transbaikalian региона.,- 28 февр. 1934, Ленинград). Потомств, джентълмен. Завършва ф-т вост. езици Петерб. унг-та (1885). Востоковед, един от основателите на рус. индо-логич. училище, археолог, этнограф: организатор на науката. От 1900 академик, в 1904-29 незаменим на secr. Академия на науките. Кадет. Дела. 4-ти Държавата. Дума, чл. Държавата. на съвета от академич. курии.

  След Февр. рев-ции 1917 е действал институт Мин-ва за изящни изкуства (охрана на паметници, ‘пространство’ дело-ва в широките маси на народа и други) — под председателството на 7 март се състоя на мнения. представителите на всички родове дело-ва, където се обсъжда този въпрос. Емануил. ЦК на партията cadet с май. На 22 май на о. б .. в EN избран в състава на съвета на об-ва ‘Къща-музей памет на борците за свобода’. 1 юли на заседание на ЦЕНТРАЛНИЯ комитет cadet подкрепи П. Н. Милюкова, высказавшегося срещу проекта на споразумение с мпх. Център. Рада за автономия. На 14 юли в газ. ‘Борсови Ведомости’ излезе срещу ‘стръв Горки», оговорив при този своето несъгласие с посоката си на газ. ‘Нов Живот’. От 24 юли до 25 септ. мин. нар. просвещението Лъжем. пр-ол (заместници станаха графиня С. В. Панин и неговият приятел акад. V. I. Вернадский) и оглавява Комисията по учен институции и др-тиям. Емануил. Комисия за реформа на висшите учебни заведения: на тази комисия бяха представени за одобрение Лъжем. др-ва проекти за създаване на Тифлисского политехнич. ин-та, не-тов в Перм, Ростов-на-Дон, Иркутск и т.н. 6 окт. направи отчет за проекта име на полски философията.-религ. курсове в Iban. Под ръка. Ольденбургобсуждались проекти орг-ции на френско-рус. ин-една от технич. ориентация и обучение на франц. в архивите. и за формиране на Мпх. АН в Киев. Ольденбург е емануил. Чрезв. следств. комисията за разследване на злоупотребите на министрите и други висши длъжностни лица от бившия режим и преди. я изд. на комисията. От партията cadet влезе в Предпарламент, където е работил като приятел, пред. Комисията по нац. дела.

  След Октомври. рев-ции са Израснали. АН с участието на Ольденбурга прие резолюция с осъждане большевист. преврат. В отчета за дейността се повишава. АН през 1917, прочетете в публично заседание на 29 дек., каза: ‘Тъмно, невежите маси са се поддали на обманчивому на изкушението несериозни и престъпни обещания, и Русия е на ръба на смъртта’ (Алексеев П. В., Рев-ция и науч. интелектуалци, М», 1987, с. 268). Ольденбург — постоянен защитник на дейци на културата и науката, подвергавшихся гонени и лишения (самият Ольденбург е бил арестуван на 4 септ. 1919). 16 ноем. в газ. ‘Рус. Ведомости’ публикува изявление, с крим Ольденбург се обърна към болшевиките, след посещение на затворници Петропавл. крепости: ‘Спри да тюремщиками невинни хора, крим вие можете да поставите в вината само с това,че те — си полит, противниците. Умора на тези хора в двореца каземате не е за вашето благо и не до вашата чест’.

  Изразявайки тревога за съдбата на науката и културата, се оказа, по думите на А. В. Луначарски, ‘един от най-силните и най-точните връзки между Сови. власт и най-голямата на света и на нашата интелигенция и е играл в това отношение изключителна роля’ (Думова-З, с. 202). В нач. 1918 заявка на наркома на просвещението Луначарски Расте. АН за подпис на президента на АЛ. Карпинского и непременного на secr. Ольденбурга отговори, че » тя винаги е готова по заявка на живот и гос-во на възможна науч. теоретич. разработване на отд. задачи, представени потребности и строителството, като при това организиране и привличащи учените сили на страната център’ (Думова-1, s. 72). На apr. В. И. Ленин възложи на secr. CHR Н.Н. Работата на форум започва да посетите Ольденбурга и да го посъветва, че CHR смята за изключително желани възможно широкото му, че CHR смята за изключително желани възможно широкото развитие на науч. предприятия академия и се кани да я ‘да доведе до знанието на Съвета за наличните оферти експедиции, предприятия и издания на Академията, за да им може да окаже скорейшеесодействие’ (пак там, s. 73). В писмото Вернадскому през лятото Ольденбург рязко осъди тактика мпх. cadet и съобщаваше, че » академия действа добре и има големи субсидии от CHR на науч. изследвания’ (пак там, s. 77). Говорейки против. 1918 с отчет за дейността на АН, Ольденбург казва: «В нашите трудни и сложни дни много хора са склонни да пада духом и да не се разбере най-големите преврати… дълбоко болезнено и изтощително, но въпреки това велики и прекрасни. И на много от нас — хората на науката, започва да изглежда, че и науката е убит от неразбиране и невнимание към нея. Страхове тези напразни…’ (пак там, s. 73). Съвременното Н. Крамър характеризовал Ольденбурга: ‘Преди стикери той дори не трябва да бъдат особено скривам… си вътрешен / външен. необходимостта дейности, принуждавайки го потопите във всяко нещо… и да вземат всякакви искания и оферти за участие в нещо, с к-рыми към него се обръщат власт, създава за него, явно, доверчивое и благожелат. отношението на управниците, благодарение на к-рому той успява да пазят Академия и да я колкото се може по-напред в неговото естествено учтив услуга. задачите и изискванията’ (‘Миналата’. На изток. алманах, т.е. 1, М., 1990, с. 330).