Августин

Снимка Августин (photo Avgustin)

Avgustin

  • Година на раждане: 0354
  • Възраст: 76 години
  • Годината на смъртта: 0430 Страница:

Биография

философ, религиозен работник

Августин (354 – 430) — философ, религиозен работник. Поддържал учението за изначальном съществуването на знания в душата, която чрез воля активност може да намери своята реализация в материалния свят. Душата е, когато се говори за самата себе си, открива източник на истински знания, които са коренно различни от тези, които са закупени с чувствен и рационално познание. Своите възгледи на душевните процеси е описано в «Изповеди».