Николай Бърнстейн

Снимка Николай Бърнстейн (photo Hristiqn Bernshtein)

Hristiqn Bernshtein

  • Година на раждане: 1896
  • Възраст: 70 години
  • Годината на смъртта: 1966
  • Националност: Русия

Биография

Създава и прилага нови методи за изследване на движенията на човека.

Анализ на получените резултати позволи Бърнстейн формулира клауза, постановяваща, че придобиването на умения се дължи не повторение на едни и същи иннервационных отбори, а изработката на умения всеки път отново реши двигательную задача. Бърнстейн показа, че движението се насочва модел потребного бъдещето. Създадена им обща теория на изграждането на движения (виж Нива за изграждане на движение концепция) е изложена в монографията «За изграждането на движението» (1947). Следващите работа Бърнстейн са посветени на изучаването на основите на физиологията активност.