Бари Эйхенгрин

Снимка на Бари Эйхенгрин (photo Бари Eichengreen)

Бари Eichengreen

  • Година на раждане: 1952
  • Възраст: 63 години
  • Националност: САЩ

Биография

Сравнение на съвременни финансова криза от Голямата депресия изисква добро разбиране на причините за двете събития; в познаването на Голямата депресия малцина могат да се сравняват с американския икономист Бари Эйхенгрином, изключителен специалист по история на икономиката и нейните съвременни принципи.

Майката на Бари, Люсилль Эйхенгрин (sev li Eichengreen), е известен като писател и като един от оцелели от Холокоста. Самият Бари, според видовете услуги, ангажирани в изследвания на международната валутна и финансова система; да го интересуват от сегашното състояние на световните икономически институции, така и тяхното развитие в исторически план.

Образование Эйхенгрин получавал в стените на Университета на Калифорния в Санта Круз и Йеля; в първия той получава степен бакалавър, във втория – степен доктор на науките. През 1997-та и 1998-м Бари Эйхенгрин заема поста на водещ политически консултант на Международния Валутен Фонд; впоследствие учен няколко пъти с фондация своите консултации, предоставяне на невероятна по своята полезност помощ.

От всички произведения и трудове на Бари Эйхенгрина най-известен със своята книга ‘Gold

en Fetters: The Gold Standard and the Great Depression’; както подсказва заглавието, е посветен на този публикуван през 1992-м работа на Великата депресия и на златния стандарт. В собствената си книга на тема Голямата депресия бивш председател на Федералния Резерв на САЩ, Бен Бернанке (Ben Bernanke) суммировал на ес Эйхенгрина, като твърди, че основната причина за Депресията се превърна в ущербна по самата си същност това и доста зле управлявшаяся система, изградена на международния златен стандарт. Това, което започва с относително мека по мащаб дефлация, Бернанке и Эйхенгрину, прераства в мащабна конфликт именно поради система, провоцировавшей на лов за злато и увеличаване на златния парични средства. Това, от своя страна, доведе до спад на цените, на производителността и намаляване на

брой работни места. Ефективно международно сътрудничество, на теория, може да предотврати кризата, но да се разсъждава за този вид събития винаги е по-лесно именно ‘мисъл’; освен това, след Първата световна война са натрупали достатъчно проблеми и разногласия, които са направили такова взаимодействие, ако не и невъзможно, това е много, много сложно. Отделните страни се избегне всеобщ хаос успя обаче да им помогна в това само отказ от златния стандарт и въвеждането на собствената територия на финансовата стабилност; да произвежда това, като правило, доста помия и примитивни, че ситуацията като цяло е не упрощало. Точно в сравнително лека съдбата на тези страни, които са успели навреме да се откажат от златния стандарт, Эйхенгрин и вижда потвърждение на своите теории.

Продължава активно да публикува Бари E

йхенгрин и до ден днешен; сред най-значимите трудове трябва да спомена ‘Global Imbalances and the Pic of Bretton Woods’ 2006-та, ‘The European Economy Since 1945: Co-ordinated Capitalism and Beyond’ 2007-ти и ‘Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Парични System’ 2011-та. Най-актуалната книга на Бари Эйзенхорна, ‘Hall of Mirrors: The Great Depression, The Great Recession’, излезе през декември 2014-та; в нея авторът отново проучването на вече познатите му и неговите читатели тема на Голямата депресия.

В периода от 2010 до 2011-та Бари Эйхенгрин е заемал поста президент на Асоциация по икономическа история. Сега основните му занимания са на изследователска дейност и преподава в Калифорнийския Университет в Бъркли, където той работи вече от 1987 година.