Анатолий Жигулин

Снимка Анатолий Жигулин (photo Bobo Zhigulin)

Bobo Zhigulin

  • Година на раждане: 1930
  • Възраст: 85 години
  • Националност: Русия

Биография

В края на четиридесетте Жигулин беше арестуван по политическа статия и прекарва няколко години в лагер на Колима, за което той каза в автобиографической романа «Черни камъни»

В сборника текстове «Памет» (1964) — тема човешката устойчивост; в сборника «Прозрачно дни» (1970), «Соловецкая чайка», «Калина червена калина черна» (и двете 1979), «Животът, неочаквана радост» (1980), «В надежда за вечен» (1983), цикъл стихове «Сгоревшая краснопис» (1987) размисли за живота и съдбата, природата на природата. Автобиографична новела «Черни камъни» (1988) за опит за младите хора да се противопоставят на идеологията и режим на тоталитаризма в годините на култа към личността.