Георги Абаджиев

Снимка Георги Абаджиев (photo На Abadzhiev)

На Abadzhiev

  • Дата на раждане: 07.10.1910 г.
  • Възраст: 52 г.
  • Роден в Дойран, Македония
  • Дата на смърт: 02.08.1963 г.
  • Гражданство: Македония

Биография

Македонски писател, един от основатели на националната историческа проза

Започва да се печата през 1930-те години в България. Придобива известност като автор на исторически романа «Свърталище на гнездо» («Арамиско гнездо», 1954) за гайдуках и борбата им с турците. Влияние экзистенциализма отразено в романа «Пустиня» («Пустина», 1961; рус. превод 1981), където историческите събития (национално-освободително движение в България) служи като фон за морални и психологически конфликти.