Виктор Бадиков

Снимка Виктор Бадиков (photo Victor Badikov)

Victor Badikov

  • Дата на раждане: 05.08.1939 г.
  • Възраст: 68 години
  • Място на раждане: Бузулук, Казахстан
  • Дата на смърт: 23.04.2008 г.
  • Гражданство: Казахстан

Биография

Съветският и казахстанский критик и литературовед. Д-р на филологическите науки, професор, член на Съюза на писателите на Република Казахстан (1989) и Казахского PEN-клуб (1997), член на редакционните много литературни списания.

Завършва българистика във филологическия факултет на Казахского университет (1962) и следдипломна квалификация при него (1966). Преподава в Казахски селскостопанския институт (1964-74), е визитинг-професор в университети в Полша (1981-83). От 1974 г. в Казахски педагогически институт (сега Казахски национален педагогически университет).Преподавател по история и теория на литературата в КазНПУ и в курсове за начинаещи писатели «Мастър клас» при обществен фонд «Мусагет».Автор на редица критични произведения, посветени на социалната роля на писателя, както и книги текстове «Има безпокойство», публикувана посмъртно на вдовицата и ученици Виктор Бадикова.Загинал в автомобилна катастрофа на 23 април 2008 година.